Enstitü İDEA

içerik  - danışmanlık - eğitim - araştırma

B i l g i   G ü ç t ü r

İÇERİK

Günlük hayatta gerek bir proje oluştururken, gerekse gündelik işleri planlarken düşüncelerin kelimelere dökülmesinde güçlüklerle karşılaşılabiliyor. İçerikteki yetersizlikler, anlam bozuklukları ve dil bilgisi hataları kurumsal kimlik açısından oldukça önemli. İDEA paydaşlarına, akademik etik ilkeler çerçevesinde bu konuda destek olmayı vaat ediyor.