Enstitü İDEA

içerik  - danışmanlık - eğitim - araştırma

B i l g i   G ü ç t ü r

EĞİTİM

İDEA, kurumların ana dönüştürücü gücünün eğitim olduğuna inanmaktadır. Bunun kurum kültürü açısından vazgeçilmez olduğunu düşünmektedir. Bu nedenle eğitimin seviyelere göre farklılık göstermesi, sorun alanlarına hitap edebilmesi ve mümkün olduğu sürece “derslik”ten öteye geçerek hayatın tüm alanlarına taşınabilmesi ilkelerini savunmaktadır.