Enstitü İDEA

içerik  - danışmanlık - eğitim - araştırma

B i l g i   G ü ç t ü r

Enstitü İDEA, üniversitelerin belirli bir kalıbın dışına çıkamadığı, STK’ların da idari sınırlılıklarla karşı karşıya kaldığı bir ortamda akademik bilgiyi, deneyimi ve yaklaşımı STK’lar, firmalar ve kamu kurumlarıyla buluşturmak amacıyla yola çıkıyor.

Asıl amaç bu olsa da sürecin doğal olarak ortaya çıkan bir değer amacı: akademisyenler, düşünenler, yazanlar, çizenler, insana ve doğaya dair meselelere kafa yoranlar, dünyayı herkes ve her şey için daha yaşanılabilir bir yer kılmak isteyenler için de bir tartışma, paylaşma platformu olması.

Enstitü bu amaçla, üniversiteleri toplumsal yaşamın gerçekleri üzerinde çalışmaya ve odaklanmaya davet ederken, karşılığında iş dünyasına ve STK’lara günümüzün en değerli şeyi olan bilime dayalı bilgiye erişim fırsatları sunuyor.

İDEA, Eski Yunanca’da görmek anlamına gelen idein sözcüğünden türemiştir. Tam olarak kavram, biçim, göz önüne getirmek anlamları taşıyan sözcük, Platon’un felsefi yaklaşımı ekseninde soyut kavram, düşünce anlamlarıyla önce Latince, ardından Eski İngilizceye geçtikten sonra İngilizce ve Fransızca gibi dillerde modern dünyadaki yerini almıştır.

Enstitü İDEA’nın “idea”sı İngilizce’deki “fikir” “düşünce” anlamına vurgu da yaparak, faaliyet alanlarının baş harflerini ifade ediyor: 

İ”çerik

D”anışmanlık

E”ğitim

A”raştırma.

Türk eğitim tarihine damgasını vurmuş olan “köy enstitüleri” sıradan bir okul olmanın ötesinde, hayatın gereklerine hitap etmeleri gayesini taşıdıkları için “enstitü”adını almışlardı. Buna da atfen “İDEA” bir enstitü olabilme hedefiyle kuruldu.